Guerir du papillomavirus femme, Date epizootiologice privind fascioliaza

Date epizootiologice privind fascioliaza, Contact Details

Conținutul

Anexa nr.

vaccino papilloma virus emilia romagna papilloma virus bambini

Prelevarea de probe date epizootiologice privind fascioliaza efectuează în acest caz în scopul verificării conformităţii cu cerinţele de certificare asumate la origine; n controale oficiale cu frecvenţă întărită - controalele oficiale efectuate ca urmare a rezultatelor nefavorabile obţinute în cadrul controalelor cu frecvenţă redusă asupra lotului controlat. În mod normal aceşti indicatori sunt corelaţi cu modul de fabricare al produsului; r expunere - gradul de distribuţie a produsului medicinal veterinar şi reflectă numărul potenţial de animale date epizootiologice privind fascioliaza unui produs cu defect; s efectele secundare adverse nocive - anticiparea severităţii consecinţelor la utilizarea unui produs medicinal veterinar cu defecte de calitate.

Mişcările suinelor vii se efectuează în conformitate cu prevederile Ordinului nr.

cancer limfatic ultima faza

Animalele vii importate din ţări terţe se supun regulilor de carantină profilactică timp de 30 de zile; pentru efectuarea carantinei profilactice, proprietarul exploataţiei de animale este obligat să deţină locuri special amenajate în acest scop. Proprietarii şi deţinătorii de animale sunt obligaţi să notifice direcţiilor sanitar — veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti intenţia de a introduce date epizootiologice privind fascioliaza din comerţul intracomunitar şi import în exploataţie, anterior sosirii animalelor, precum şi posibila dată a introducerii.

hpv causes hives giardia bei katzen

Examenul clinic acceptat şi decontat de către direcţia sanitar — date epizootiologice privind fascioliaza şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se poate face în baza unei decizii scrise a directorului executiv, care stabileşte zona în care se face examenul clinic, frecvenţa şi documentele necesare pentru decont în următoarele situaţii: a în caz de suspiciune la animalele suspecte de contaminare; b în caz de confirmare a bolii la animalele din focar, din zona de supraveghere şi protecţie specifică fiecărei boli; c decizia directorului executiv este emisă la propunerea fundamentată a structurilor de specialitate din cadrul direcţiei sanitar — veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv date epizootiologice privind fascioliaza municipiului Bucureşti, formulată anterior deciziei şi acţiunii de examinare clinică.

La propunerea direcţiilor sanitar — veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate dispune, prin ordin al preşedintelui acesteia, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, acţiuni imunoprofilactice de necesitate.

date epizootiologice privind fascioliaza poate obține virusul papiloma

Orice vaccinare este permisă numai cu vaccinurile înregistrate in România cu notificarea prealabilă de către direcţiile sanitar — veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; notificarea va fi însoţită de motivaţie, tipul de vaccin şi schema de vaccinare. În situaţia rezultatelor nefavorabile, exploataţia va fi supusă controalelor oficiale cu frecvenţă întărită.

date epizootiologice privind fascioliaza

Supravegherea statusului imun postvaccinal în cazul bolilor pentru care profilaxia este obligatorie, se realizează de către medicii veterinari oficiali; în acest caz, se interzice recoltarea probelor de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi care au efectuat vaccinarea. La bovine, ovine, caprine şi suine, acţiunile sanitare-veterinare din cadrul programului strategic, suportate de la bugetul de stat se efectuează numai pe animale identificate în exploataţia în care s-au născut.

Fasciola Hepática

La ecvine şi carnasierele domestice, acţiunile sanitare-veterinare din cadrul Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, 5 protecţia animalelor giardia lamblia tratament protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anulsuportate de la bugetul de stat se efectuează numai pe animale identificate, conform legislaţiei în vigoare.

Toate costurile privind realizarea acţiunilor de supraveghere, imunoprofilaxie şi de control, pentru exploataţii nonprofesionale sunt suportate din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în limita bugetului aprobat.

papillomavirus q es papillomavirus et essai bebe

Prin excepţie de la prevederile pct.