Control Fitosanitae Proiect Control de helminthosporium maydis

Control de helminthosporium maydis. Control de helminthosporium maydis, Mult mai mult decât documente.

control de helminthosporium maydis helminticide dose

Vor interzice exportul, importul sau expedierea în tranzit a plantelor sau produselor vegetale prin care ar putea fi introdusi şi control de helminthosporium maydis daunatorii plantelor pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante. Orice transport de plante sau de produse de origine vegetala va fi însoţit de un certificat fitosanitar, redactat conform modelului anexat la prezenta convenţie, emis în acest scop de o autoritate competenta a tarii exportatoare.

Aceste certificate, redactate în limbile engleza şi franceza, vor certifica urmãtoarele: - transportul este considerat conform regulamentelor fitosanitare în vigoare în ţara importatoare; - plantele şi produsele vegetale exportate sunt fãrã daunatori ai plantelor mentionati în listele anexate la prezenta convenţie şi fãrã agenţi patogeni, daunatori sau buruieni prezentind pericol, specificati în clauzele suplimentare; - locul de provenienta a acestor plante şi produse vegetale; - tratamentele sau orice alte clauze suplimentare solicitate de importator, la care a fost supus transportul.

enterobius vermicularis egg

Acest certificat nu exclude dreptul de a se proceda la o noua verificare în ţara importatoare şi de a se aplica mãsurile considerate necesare refuzul de a admite marfa, dezinfecţie, combaterea insectelor etc. Dacã papilom în gură constata prezenta dãunãtorilor plantelor, ţara importatoare va informa în timp util autoritatea competenta pentru carantina şi protecţia plantelor din ţara exportatoare.

control de helminthosporium maydis

Dacã autoritatea competenta pentru carantina şi protecţia plantelor din ţara importatoare hotãrãşte ca aceste plante agricole şi forestiere şi produse vegetale pot fi importate, cu condiţia ca ele sa fie supuse unor mãsuri speciale dezinfecţie, combaterea insectelor, prelucrarea industriala imediata etc.

Va trebui evitata pe cît posibil utilizarea materialului vegetal control de helminthosporium maydis paie, fin, frunze uscate şi alte produse vegetale ca material de ambalaj. Dacã se utilizeazã totuşi un astfel de material pentru ambalarea plantelor, a culturilor agricole de cimp şi a culturilor forestiere, acesta va trebui sa îndeplineascã condiţiile fitosanitare prevãzute în prezenta convenţie. Schimburile de produse vegetale destinate reprezentanţilor celor doua tari vor trebui sa îndeplineascã condiţiile fitosanitare prevãzute în prezenta convenţie.

Mod de acţiune: Opera este un produs fungicid cu puternice efecte fiziologice care maximizează producția obținută.

Autoritãţile competente în protecţia plantelor ale fiecãrei pãrţi contractante pot completa sau înlocui aceasta lista. Cealaltã parte contractantã va fi informatã pe cale oficialã asupra completãrilor sau inlocuirilor efectuate, care vor intra în vigoare în a a zi de la primirea înştiinţãrii.

control de helminthosporium maydis

Comisia va fi formatã din trei reprezentanţi pentru fiecare parte, respectiv doi experţi în protecţia plantelor şi un jurist. Comisia se va constitui în termen de o luna de la cererea uneia dintre pãrţile contractante, pe teritoriul partii respective, şi va lucra în sesiune sub preşedenţia alternativa a control de helminthosporium maydis membru al comisiei.

Corn Stalk Disease Scouting

Prima sesiune va fi condusã de un reprezentant al partii pe teritoriul cãreia se va tine sesiunea. Convenţia este încheiatã pe o perioada de 3 ani de la data intrãrii în vigoare. Dacã nici una dintre pãrţile contractante nu a denunţat-o cu 3 luni înainte de expirarea termenului ei legal, convenţia va rãmîne în vigoare în continuare pe noi perioade de cîte un an, putind fi denunţatã cu 3 luni înainte de expirarea fiecãreia dintre aceste perioade.

control de helminthosporium maydis

Încheiatã la Cairo la 6 aprilieîn doua exemplare în limba engleza, fiind egal autentice.