Solarienii - Norman Spinrad

Bătălie de vierme cenușii de tronuri

  • Pădurea spânzuraților - Wikisource
  • Leac pentru retragerea parazitului
  • Foto: C.
  • Untitled - descărcați acum!
  • Detectarea paraziților

Patru la trei, acesta era raportul de forţe; în cazul de faţă lupta se desfăşura în sistemul planetar Sylvanna. Palmer avea de înfruntat o flotă de optzeci de nave negre ca moartea, care se Palmer avea de înfruntat o flotă de optzeci de nave negre ca moartea, care se apropia acum de orbita planetei plasată în punctul cel mai exterior; o flotă dispusă în formaţie conică, cu baza în faţă şi nava-comandă în vârful din spate.

Nietzsche - Amurgul idolilor - nccmn1/4

Jay Palmer, comandantul Flotei a Unsprezecea Umane, îşi dispusese navele în formaţie de disc, în şiruri de câte trei, nava-comandă aflându-se în rândul al treilea. Era instalat pe scaunul de comandant din nava lui amiral; avea în faţă Ecranul de Reprezentare care-i înfăţişa flota Duglaari sub chipul unui con de luminiţe roşii; propria lui flotă Umană, inferioară numericeşte, apărea sub chipul a şaizeci de luminiţe aurii, iar Sylvanna, un astru G-5, se vedea ca un glob verde; în stânga, Tabelul de Control al Pierderilor înfăţişa în clipa de faţă şaizeci de lumini, toate verzi, reprezentând totalitatea navelor lui în linie de bătaie o lumină chihlimbarie ar fi însemnat o navă deteriorată dar capabilă încă să se susţină, iar o lumină albastră semnifica o carcasă moartă, sau şi mai rău ; în dreapta lui se aflau Ecranele Computerelor.

diaree parazita giardia

Era îmbrăcat într-un costum-salopetă verzui, lipsit de însemnele rangului, deschis la gât şi foarte confortabil. Misiunea lui, în calitate de comandant, era aceea de a se identifica, de a se contopi cu flota, sau, mai bine zis, de a considera fiecare navă ca pe o extensie a spiritului său, o parte din el însuşi.

Un bun comandant îşi priveşte flota ca pe un organism integrat: navele sunt mădularele, pseudopodele, nava-comandă, nava-computer, creierul; iar el e inima, ego-ul, sufletul.

Prima a fost de factură artistică: scenariștii au dezamăgitaspect perceput imediat de public și recunoscut cu jumătate de gură de actori. A doua dezamăgire este natură politică. Această rețetă, inspirată în mare măsură de scrierile lui Machiavelli, a făcut din Game of Thrones un serial extrem de popular. Probleme politice majore pe termen mediu și lung: integritatea teritorială a regatului și autoritatea tronului Instabilitatea politică și conflictul au fost constante pentru cele Șapte Regate după cucerirea lui Aegon I Targaryen.

În fiecare dintre urechi avea înfiptă câte o cască separată. Casca din dreapta îi stabilea contactul direct cu comandantul Centrului de Computerizare şi evaluare a situaţiei.

Se pare că browser-ul dvs. a dezactivat JavaScript.

Cea din stânga asigura circuitul de comandă: vocile celor şaizeci de căpitani individuali. Un microfon de gât îi fusese fixat pe mărul lui Adam.

Odată stabilită poziţia României şi depăşit momentuldelicat al desprinderii ţării din alianţa tradiţională, guvernul adesfăşurat una dintre cele mai tenace acţiuni politicodiplomatice,având drept obiective fundamentale:a recunoaşterea legitimităţii unirii cu patria mamă aprovinciilor locuite de români, aflate sub dominaţie străină, şigarantarea pentru viitorime a acestei uniri;b pregătirea armatei române, a ţării, în general, pentruintrarea în acţiune;c alăturarea României la Antanta într-un moment caresă asigure cu certitudine eficienţa sacrificiilor făcute şi care săelimine eventuale consecinţe negative, generate de o angajarepripită în conflict. Primele demersuri în scopul atingerii acestui obiectivsunt efectuate încă din anul Acesta, după numirea în funcţie, constată absenţa unorreglementări cu privire la activitatea preoţilor din armată înmomentul decretării mobilizării şi pe parcursul desfăşurăriioperaţiilor militare, atât în plan strict religios, cât şi în ceea cepriveşte educaţia moral-patriotică.

În mâna dreaptă ţinea un dispozitiv cu un comutator cu două poziţii — împins în faţă, stabilea contactul cu comandantul Centrului de Computerizare — împins în spate asigura legătura cu cei şaizeci de căpitani. În mâna stângă ţinea un dispozitiv similar, dar cu trei poziţii: în faţă pentru manevrarea căştii legate de Centrul de Computerizare, în spate pentru circuitul de comandă, la mijloc pentru contactul concomitent cu ambele.

Durata estimativă până la contact, o oră. Faţa suptă a lui Palmer se crispă într-o grimasă.

O faţă care putea fi atrăgătoare în momentele de repaus, dar care acum era brăzdată de linii dure în jurul buzelor pline, şi de trei şanţuri săpate în fruntea înaltă. Deschise circuitul de comandă: — Îndepărtaţi-vă de nivelul ecliptic cu nouăzeci de grade spre planul galactic Nord, comandă el.

Viteză plină!

One comment

Îşi ţinea ochii cenuşii aţintiţi pe Ecranul de Reprezentare. Discul de punctişoare aurii începu să se deplaseze în sus, deasupra liniei mediane verzi care reprezenta nivelul ecliptic. Prima fază a unei bătălii spaţiale o constituie competiţia pentru poziţii. Sub nici un chip nu trebuie să te laşi prins între inamic şi un astru, mai cu seamă când flota ta e inferioară numericeşte.

Supravegheați de un caporal scund, negricios, și ajutați de un țăran cu fața păroasă și roșie, doi soldați bătrâni săpau groapa, scuipându-și des în palme și hâcâind a osteneală după fiecare lovitură de târnăcop. Din rana pâmântului groparii zvârleau lut galben, lipicios Caporalul își răsucea mustățile și se uita mereu împrejur, cercetător și cu dispreț. Priveliștea îl supăra, deși căuta să nu-și dea pe față nemulțumirea. În dreapta era cimitirul militar, înconjurat cu sârmă ghimpată, cu mormintele așezate ca la paradă, cu crucile albe, proaspete, uniforme.

Tactica de rutină a flotei Duglaari era aceea de a împinge inamicul spre astrul pe care-l apărau; dacă erau îndeajuns de rapizi, îţi puteau crea o ambuscadă din care orice evadare devenea cu neputinţă: un număr superior de nave în faţă, şi un astru în spate; nici o posibilitate de scăpare. Frontul de Comandă al flotei Duglaari era mai puternic şi aproape întotdeauna Doogii deţineau un număr mai mare de nave — Împingeau Flota Umană îndărăt, până la marginea cuptorului stelar, până când Oamenii se vedeau nevoiţi să-şi dezmembreze formaţia şi să poarte o luptă de navă-la-navă, în disperată inferioritate numerică Picături de transpiraţie periau buza de sus a lui Palmer.

Flota Umană se înălţa deasupra nivelului ecliptic, dar comandantul Duglaari detectase manevra şi conul roşu începuse să se înalţe la rândul lui, flotele apropiindu-se una de cealaltă cu o viteză înfricoşătoare.

capsulă desicantă

Era ca un joc de şah: soluţiile fiind mai mult sau mai puţin standard. Dacă Flota Umană reuşea să se înalţe deasupra Flotei Duglaari, ar fi putut ulterior coborî îndărătul lor, şi atunci Doogii ar fi fost cei care luptau având un astru în spate; şi, cu toate că Frontul lor de Comandă ar fi continuat să fie mai puternic, flota ar fi fost supusă atât atracţiei exercitate de planeta Sylvanna cât şi presiunii Flotei Umane, ceea ce ar fi făcut ca bătălia să devină mai egală.

Solarienii - Norman Spinrad

Dar Duglaari se înălţau cu aceeaşi viteză ca şi Oamenii; ba chiar, ochiul exersat al lui Palmer desluşea că se înălţau cu cinci la sută mai rapid. Flota Umană nu va fi în stare să se ridice deasupra lor. Palmer pufni dispreţuitor. Totuşi inamicul muşcase din bătălie de vierme cenușii de tronuri. Dacă s-ar lăsa amăgiţi destul timp încât să Flota Umană îşi încetini viteza de înălţare; acum era limpede că Duglaari se vor ridica deasupra lor, dar Palmer spera că distanţele vor fi suficient de apropiate încât comandantul să creadă că Flota Umană încearcă să-i depăşească şi să-i înconjoare.

bătălie de vierme cenușii de tronuri

Dacă Doogii ar putea fi determinaţi să-şi menţină suficient timp viteza de înălţare, atunci Bătălie de vierme cenușii de tronuri flotele se vor încăleca.

Flota Umană îşi încetini din nou înălţarea. Palmer studie cu atenţie Ecranul de Reprezentare.

Carti top 3000

Duglaari nu încetineau. Tactica lui se dovedea bună.

  • Oglinda literara nr. by oglinda literara - Issuu
  • Fiind o combinaţie a spiralei şi a cozii împletite cosiţalabirintul ar exprima voinţa evidentă de a figura infinitul sub cele două aspecte pe care le îmbracă în imaginaţia oamenilor: infinitul în veşnică devenire a spiralei, care, teoretic, nu are capăt, şi infinitul veşnicei întoarceri simbolizat de cosiţă, de funie, de frânghie CHEVALIER,II,p.
  • Verruca Vulgaris Apasă pentru a vedea definiția originală «human papilloma virus» în dicționarul Engleză dictionary.

Menţinându-şi ritmul actual. Duglaari s-ar fi găsit deasupra lor: baza formaţiei conice ar fi presat partea frontală a discului Uman, împingându-l îndărăt, către astru. Dar în foarte scurt timp Duglaari vor fi angajaţi în depăşire; se înălţau acum cu o viteză aproape de două ori mai mare decât cea a Flotei Umane, aşa încât nu le va mai fi posibil să întoarcă la timp.